cylny-Ferot-3

cylny-Ferot-3

Finale Epée Hommes Seniors: David Cylny (CEG) VS François-Xavier Ferot (CEG) / score final: 9-15