Cylny-Ferot-6

Cylny-Ferot-6

Finale Epée Hommes Seniors: David Cylny (CEG) VS François-Xavier Ferot (CEG) / score final: 9-15