Cylny-Ferot-9

Cylny-Ferot-9

Finale Epée Hommes Seniors: David Cylny (CEG) VS François-Xavier Ferot (CEG) / score final: 9-15